UI ve UX Nedir? UI ve UX Arasındaki Fark Nedir?

UX (Kullanıcı Deneyimi) ve UI (Kullanıcı Arayüzü) tasarım disiplinleri, bir ürün, hizmet, sistem veya ortamla kullanıcılar arasındaki etkileşimi tanımlar ve optimize etmeyi amaçlar. Yazımızın devamında UX ve UI terimlerinin ne olduklarından, amaçlarından ve aralarındaki farklardan bahsettik.

kullanıcı deneyimi

UX (Kullanıcı Deneyimi) Nedir?

UX, Kullanıcı Deneyimi (User Experience) olarak tanımlanır. UX, bir kullanıcının bir ürün, hizmet, sistem veya ortamla etkileşiminde yaşadığı duygusal ve fonksiyonel yanıtların toplamıdır. UX, ürün veya hizmetin tasarımı, işlevselliği ve kullanımı ile ilgili tüm faktörleri değerlendirir ve kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanması sırasındaki deneyimini optimize etmeyi amaçlar. UX, ürün veya hizmetin tasarımı sırasında kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve tercihlerine odaklanır. İyi bir UX, kullanıcıların ürün veya hizmeti kolay ve etkili bir şekilde kullanmasını ve memnun kalmasını sağlar.

UX Designer (Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı) Nedir?

UX Designer (Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı) bir tasarım profesyonelidir ve bir ürün, hizmet, sistem veya ortamla kullanıcılar arasındaki etkileşimi optimize etmeyi amaçlar. UX Designer, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve tercihlerine odaklanır ve ürün veya hizmetin tasarımı sırasında kullanıcıların deneyimini optimize etmeyi amaçlar.

Bu aşamalar UX tasarımı sürecinin genel yapısını tanımlar ve her ürün veya hizmet için farklılık gösterir. Ancak, bu aşamalar UX tasarımı sürecinin temel ilkelerini ve amaçlarını tanımlar ve ürün veya hizmetin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gerekli adımları tanımlar.

UI (Kullanıcı Arayüzü) Nedir?

UI, Kullanıcı Arayüzü (User Interface) olarak tanımlanır. UI, bir ürün, hizmet, sistem veya ortamla kullanıcılar arasındaki etkileşimi tanımlar ve yönetir. UI, ürünün veya hizmetin görsel tasarımını, işlevselliğini ve kullanıcıların etkileşimini kontrol eder. UI, kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlar ve kullanıcıların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir şekilde tasarım yapar. UI, kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanması sırasındaki deneyimini iyileştirmeyi ve kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanma sürecinde kolayca yönlendirilmelerini sağlamayı amaçlar.

İyi bir UI grafik tasarımı, ürün veya hizmetin görsel görünümünün kullanıcılar tarafından kolay ve anlaşılır hale gelmesini sağlar ve kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanması sırasındaki deneyimini iyileştirir.

UI Designer (Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı)

UI Designer (Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı) bir tasarım profesyonelidir ve ürün veya hizmetin görsel tasarımını, işlevselliğini ve kullanıcıların etkileşimini tasarlamakla sorumludur. UI Designer, ürün veya hizmetin kullanımı sırasındaki deneyimi kolaylaştırmayı ve yönetmeyi amaçlar ve kullanıcıların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir şekilde tasarım yapar.

UX (Kullanıcı Deneyimi) ve UI (Kullanıcı Arayüzü) Arasındaki Farklar Nelerdir?

UX ve UI arasındaki farklar şunlardır:

 • Amaç: UX (Kullanıcı Deneyimi) , kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanması sırasındaki deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. UI ise ürün veya hizmetin görsel tasarımını, işlevselliğini ve kullanıcıların etkileşimini kolaylaştırmayı amaçlar.
 • Kapsam: UX, ürün veya hizmetin tasarımı sırasında kullanıcıların deneyimini değerlendirir ve optimize etmeyi amaçlar. UI (Kullanıcı Arayüzü) ise ürün veya hizmetin görsel tasarımını ve kullanıcıların etkileşimini kontrol eder.
 • Yaklaşım: UX (Kullanıcı Deneyimi), kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve tercihlerine odaklanır. UI ise ürün veya hizmetin görsel tasarımını ve işlevselliğini optimize eder.
 • Uygulama: UX, tasarım sürecinde öncelikli bir faktör olarak ele alınır ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için farklı tasarım teknikleri ve yaklaşımlar kullanılır. UI ise ürün veya hizmetin kullanımı sırasındaki deneyimi yönetir ve kolaylaştırır.
 • Sonuç: UX (Kullanıcı Deneyimi), kullanıcıların ürün veya hizmeti kolay ve etkil bir şekilde kullanmasını ve memnun kalmasını sağlar. UI (Kullanıcı Arayüzü) ise kullanıcıların ürün veya hizmeti kullanması sırasındaki deneyimi kolaylaştırır ve yönetir.

Interaction Design (Etkileşim Tasarımı) Nedir?

Interaction Design (Etkileşim Tasarımı), bir ürün, hizmet, sistem veya ortamla kullanıcılar arasındaki etkileşimi tanımlar ve optimize etmeyi amaçlar. Etkileşim tasarımı, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve tercihlerine odaklanır ve ürün veya hizmetin tasarımı sırasında kullanıcıların etkileşimini optimize etmeyi amaçlar.

UI ve UX Tasarım Aşamaları

UX (Kullanıcı Deneyimi) ve UI tasarımı, genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Analiz: Kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve tercihleri belirlenir ve ürün veya hizmetin amaçları tanımlanır.
 • Strateji: Ürün veya hizmetin tasarımı için bir strateji belirlenir ve hedefler tanımlanır.
 • Tasarım: Ürün veya hizmetin tasarımı yapılır ve kullanıcıların deneyimini optimize etmeyi amaçlayan fikirler ve çözümler üretilir.
 • Prototip: Ürün veya hizmetin tasarımından oluşan prototipler oluşturulur ve kullanıcılar tarafından test edilir.
 • Test ve Değerlendirme: Ürün veya hizmetin tasarımı test edilir ve kullanıcılar tarafından değerlendirilir.
 • İyileştirme: Ürün veya hizmetin tasarımı iyileştirilir ve optimize edilir.
 • Lancer: Ürün veya hizmet piyasaya sunulur.
Özet

Özet olarak, UX ürün veya hizmetin tasarımı sırasında kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi amaçlar ve UI ise ürün veya hizmetin kullanımı sırasındaki deneyimi yönetir ve kolaylaştırır. Her ikisi de ürün veya hizmetin işlevselliğini ve kullanıcıların beklentilerini değerlendirir ve bu faktörlere göre tasarımı optimize etmeyi amaçlar.