Viral Ne Demek? En İyi Viral Reklam Örnekleri

Viral pazarlama, son zamanlarda sıklıkla başvurulan reklam stratejileri arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyanın günümüzdeki etkisi ve hayatımızın içinde önemli bir yerde olması, viral pazarlamanın popüler olmasını sağladı. Pek çok şirketin ve reklam verenin bu pazarlama taktiğini ifade edebiliriz. Bu açıdan pazarlama dünyası içinde önemli bir araç olan viral reklam çalışmalarının tam olarak ne anlama geldiğini bilmekte fayda var.

Bu yazıda viral pazarlamanın tanımı ve bu reklam türünün özellikleri ile akılda kalıcı örnekleri üzerinde duracağız.

Viral Ne Demek, anlamı nedir?

Viral reklamlar hakkında bilgi vermeden önce “viral” kelimesinin ne anlama geldiğine bakalım. Bir nosyon olarak viral kelimesinin reklamcılık ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını ifade ederek söze başlayalım. Viral’in anlamı, genel olarak insan sağlığı ile ilgili bir noktaya temas eder. Viral’in saf hali ile kelime anlamı şu şekildedir: “Bir virüsün sebebiyet verdiği hastalık durumudur.”

Viral kelime anlamı hastalığı ifade eder

Dolayısıyla viral’in kelime anlamı, hastalık ifade eder. Örneğin bir grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar viral hastalıklar arasındadır. Peki, viral gibi reklamcılıkla ilgisi olmayan bir kelime neden pazarlama dünyasında kendisine yer buldu? Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz:

Viral enfeksiyonlar, nasıl insan vücudunda kontrolsüz bir şekilde yayılıyorsa, bazı reklam türleri de herhangi bir denetim olmadan kulaktan kulağa yayılabiliyor. Dolayısıyla viral reklamların yayılma biçimi ile hastalıkların farkında olmadan yayılması arasında bir benzerlik kurulduğu için bazı pazarlama çalışmaları “viral” ismiyle tanımlanmış.

Peki viral reklam nedir?

Viral reklam, doğal bir reklam türü olarak bilinir. Doğal reklam ise izleyici ve tüketicilere izledikleri videonun veya gördükleri bir görüntünün reklam olduğunun gizlenmesidir. Kısaca bir kişi bir videoyu izlediğinde izlediği şeyin reklam olduğunu bilmemelidir. Viral reklam, bu şekilde reklam yapıldığının farkında olmadığı video veya görüntülere denir.

Ancak bazı viral reklamlar, bir ürün veya markayı ön plana çıkarabilir. Bu tarz reklamlar yine klasik/geleneksel reklamlardan uzak bir şekilde hikayeyi öne alır. Dolayısıyla reklam olduğu belli olan ancak hikayenin başat bir durumda olduğu viral reklamlar da söz konusudur. Viral reklamların ne demek olduğunu daha iyi anlamak için sıradaki konuya geçebiliriz.

Viral reklamın amacı nedir?

Viral reklamın temel amacı, televizyonda görmeye alışık olduğumuz reklamlardan farklı değildir. Bir ürünü satmak ya da herhangi bir ürün/hizmet ve markaya ön plana çıkarmaktır. Ancak viral pazarlamanın temel farkı, genel reklamcılık stratejisini gerçekleştirirken kullandığı yöntemlerdir. Bu yöntemler, viral reklamın ana karakteristiğini oluşturur.

viral reklamın amacı

Viral reklamlar, gösterilen görüntünün ilk bakışta bir reklam olduğu izlenimini yaratmak istemez. Hazırlanan video ya da gösterilen imaj ile insanlar –dolayısıyla tüketiciler- hedeflenir. Böylece izleyiciler, baktıkları görüntülerin bir reklam olduğunu ilk başta anlayamaz. Viral reklamlar, genel olarak bir marka reklamı yapar. Ancak reklamda bu marka geri planda bırakılır. Bu nedenle viralin en önemli amaçlarından biri şudur: “Reklamda marka üzerinde durmamak ve izleyicilerin hikayeye odaklanmalarını sağlamak.”

Viral reklamın kullandığı yöntemler farklı olsa da genel olarak klasik reklamcılık anlayışı ve türleri ile aynı amaca hizmet ettiğinden bahsetmiştik: Viral reklamın amaçlarını aşağıdaki maddeler halinde daha da genişletmemiz mümkün:

 • Marka bağlılığı yaratmak
 • İnsanların birbirine anlattığı bir reklam videosu hazırlamak
 • İnsanların ürün veya marka hakkında bahsetmelerini sağlamak
 • Akılda kalıcı bir marka yaratmak
 • Var olan marka veya ürüne dikkat çekmek
 • Mesajı kitlelere iletmek ve insanları etkilemek

Dolayısıyla herhangi bir pazarlamacılık faaliyeti ile viral reklamcılığın amaçlar noktasında benzer olduğu ortada. Ancak kullanılan teknik ve yöntem itibariyle viral reklamcılığın oldukça farklı bir yerde durduğunu ifade etmek mümkün. Nihayetinde her marka, satışlarını artırma amacı taşımaktadır.

Hedefe giden yolda her markanın kullandığı araçlar farklı olabilir. Viral reklamcılık günümüzde bir hikaye yaratma konseptine sahip ve içeriğin orijinalliğine odaklı bir reklam çalışması olarak yerini korumaktadır.

Viral olmak ne demek?

Viral olmak son zamanlarda oldukça popüler bir kullanıma sahip. Kendi fikrini yaymak isteyen birçok girişimcinin insanlara sunmak istediği projesinin viral olarak yayılmasını talep ediyor. Ancak geçmişteki reklam çalışmalarına baktığımızda viral olmanın kolay olmadığı görülüyor.

Halbuki viral reklam yaratmak oldukça kolay bir uygulama/proje olarak biliniyor ancak yapılması kolay olarak anılan bu reklam türü ile hafızalarda yer edinmeyi herkes/her marka başaramıyor. Peki, viral olmak tam olarak ne demek ve bir projenin viral olarak yayılmasının ardındaki gizil güç ne olabilir?

Viral olmak demek, insanların video ya da görüntüyü birbirlerine göndermeleri ve bu konu hakkında fikirlerini paylaşmalarıdır. Ancak bu durumun kısa süre içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Günümüzdeki viral anlayışını şu şekilde tanımlayabiliriz:

“Bir video, ilk kez yayınlandığı andan itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenirse, bu video viral olmuş demektir”.

Bu tanım, ünlü Youtuber ve komedyen Kevin Nalty’e ait. Kevin Nalty, viral olmanın ne demek olduğunu günümüzden yaklaşık 10 yıl önce kendi blog adresinde açıklamış. Ancak viral olmanın ne olduğunu tam olarak anlamak için bu tanımdan daha da fazlasına ihtiyacımız var.

Viral olmanın ne demek olduğu hakkında günümüzdeki gelişmeleri yeniden yorumlayarak aşağıdaki tanımlamaları yapabiliriz:

 • Üreticisinin kontrol dışında yayılan videolara viral video diyebiliriz.
 • Milyonlarca izlenmese de insanların birbirine gönderdiği videolar da viral olarak görülebilir.

Dolayısıyla viral deyince, kısa zaman içinde kitlelerin ya da belli bir grubun çokça izlediği ve sosyal medya profillerinden paylaştığı videolar/fikirler ya da herhangi bir görüntü/imaj akla gelmelidir. Ancak viral olarak yayılmak, herkesin başardığı bir durum olmayabiliyor. Bu nedenle viral olmanın dinamikleri hakkında da bahsetmekte fayda var.

Nasıl Viral Olunur?

Öncelikle ilgi çekici bir fikir bulmak gerekli. Ancak sadece orijinal bir hikaye yeterli olmayabilir. Bu nedenle hikayeyi orijinal bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bu nedenle de hikaye anlatıcılığının viral reklam ve viral videolarda ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Viral olmanın bir diğer koşulu ise mevcut trendleri takip etmektir. Günümüzün popüler beğenileri düzenli olarak değiştiği için güncel kalmak, viral olmada oldukça etkilidir.

Bazen viral olmanın gereklilikleri yerine getirilse dahi videoların viral olarak yayılamadığını da söylemek mümkün. Bunun için de doğru bir zamanda harekete geçmekte fayda var. Dolayısıyla doğru zaman ve doğru analiz ve de strateji ile viral olmanın önündeki engeller kalkabilir.

Viral reklamın diğer reklamlardan farkı ne?

Günümüzdeki reklamlara baktığımızda viral ve diğer reklamlar arasındaki ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu fark anlaşılır olmayabilir çünkü viral videolardaki reklamlar, alışık olduğumuz reklamlar gibi değildir. Bu durum da viral videoların bir reklam algısı oluşturmamasına neden olur. Peki, viral reklam ve geleneksel reklamlar arasındaki farklar nelerdir?

 • En büyük fark, belli etmeden yapılan bir reklam çalışması olmasıdır.
 • Geleneksel reklamlardaki gibi sözcük kalıpları viral reklamlarda yer almaz.
 • Viral reklamlar, sosyal medya üzerinden yayılır. Bu bakımdan yayıldığı reklam mecrası bakımından da geleneksel reklamlardan ayrılır.
 • Viral’in diğer reklamlardan bir başka ciddi farkı ise reklam bütçesidir. Viral reklamlar, daha düşük bütçeler ile yapılabilir. Yalnızca cep telefonu kamerasına konuşularak bile kitlelere ulaşan viral reklamlar yapılabilir.
 • Viral reklamlar, kitlelere ulaşma hızı bakımından da geleneksel reklamlardan ayrılır. Viral reklamlar, diğer reklam türlerine göre çok daha hızlı bir şekilde yayılma gücüne sahiptir. Dolayısıyla yayılması ve dağıtımı son derece hızlı olduğu için insanların ilgisini çekme konusunda zorluk yaşamaz.
 • Viral pazarlama satıştan çok psikolojiye odaklanır. Tüketicilerin duygularını harekete geçirme amacındadır. İçeriklerin paylaşımlarını kolaylaştırıcı hikayeler barındırdığı için insanların doğal bir yakınlık kurma tutumunu basit hale getirir.

Viral reklamların çoğu zaman bir reklam videosu olduğu anlaşılmaz. Akla ilk gelen bu videoların ilginç bir hikaye ya da kısa film benzeri bir iletişim dili ve anlatım aracı olduğudur. Ancak viral reklamcılık anlayışında hikaye içine gizlenmiş herhangi bir marka ya da ürünün belli edilmeden reklamı yapılır. Bu nedenle daha samimi bir reklam türüdür ve kitleler üzerinde daha fazla bir etki bırakma potansiyeli taşır.

Viral pazarlama stratejisi, daha özgürdür. Ana akım medyayı kullanmak zorunda değildir. Tüketicilere her an ve her yerde ulaşabilir. Bu nedenle herhangi bir kalıp ve düşünceden bağımsız olarak ilerler. Nitekim de en önemli gücünü bu özelliğinden almaktadır diyebiliriz.

En iyi viral reklam video örnekleri

Günümüzdeki viral video örneklerine baktığımızda farklı örnekler ile karşılaşabiliyoruz. Yakın geçmişte hafızalarda yer edinen viral videolardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

Bu videoda Gitti Gidiyor’un reklamı yapılıyordu ancak çoğu kişi izledikten sonra dahi bunun farkında değildi. Sevgilisinden ayrılan bir kızın hikayesi olarak anlatılan bu viral video, kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Bir başka akılda kalıcı olan viral reklam, Eti Canga ürününe aitti. Reklamda o dönemin moda olan arabesk rap müzik altyapısıyla Eti Canga reklamı yapılıyordu. Reklamda rapçi gençlerin yanı sıra Canga’nın maskotu da yer alıyordu.

Ünlü isimlerin de yer aldığı bu video, ilk bakıldığında bir müzik klibini andırıyor. Ancak belli etmeden Lassa reklamı yapıyordu.

Viral reklamlardan dünyaca ünlü markalar da yararlanıyor. Bunlardan biri de LG markasına ait. LCD TV’lerin görüntü kalitesini anlatmak için yaptıkları viral reklam videosu, o dönemde dikkatleri üzerine çekmişti.

Akılda kalıcı bir başka viral reklam ise bir dönemin ünlü markası Markafoni’ye aitti. Bu reklamda da Markafoni marka elbisenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için farklı bir anlatım tekniği uygulanmıştı.

Başarılı olan ve uzun bir zaman akıllardan çıkmayacak diğer viral videolar aşağıdaki gibi:

 • Asus – Boombook

https://www.youtube.com/watch?v=D_kcuKsVTtA

 • Türk Hava Yolları

https://www.youtube.com/watch?v=w60uWawS58g

 • Samsung Galaxy Tab

https://www.youtube.com/watch?v=3i-fZlnygkQ

 • Coca Cola Mutluluk Kamyonu

https://www.youtube.com/watch?v=fqMVQmqWBg0

 • Jolly Tour

https://www.youtube.com/watch?v=FfW1HAiPYic

Reklamcılıkta İz Bırakan Yeni Araç: Viral Videolar

Günümüzde oldukça popüler olan viral videolar, birçok markanın radarında olan bir reklam tekniği olarak varlığını sürdürmektedir. Akılda kalıcı reklam projeleri üretme konusunda yol gösterici olan viral reklamlar, uzun bir geçmişe sahip olmamasına rağmen birçok markanın radarına girmeyi başardı. Viral reklamların gelecekte de etkili bir reklam türü olacağını kestirmek zor değil. Zira reklamcılıkta farklı görmek gerektiği için aranan niteliklerin birçoğuna viral reklamların ev sahipliği yaptığını ifade edebiliriz.

Bu nedenle dijital pazarlama dünyasının eko sistemini değiştiren viral reklamlar, yaratıcı reklam çalışmaları ile marka hikayelerini anlatmayı sürdürdüğü sürece temsil ettiği marka ve fikirlere değer katmaya devam edecek.