PR Ne Demek? Piar Çalışması Nasıl Yapılır?

Sürekli değişen ve gelişen bir iletişim döngüsü içerisindeyiz. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak dönemsel iletişim süreçleri, mütemadiyen farklı bir hal alıyor. Organizasyonlara, sürekli olarak değişen bu süreçte önemli bir görev düşüyor; algıyı başarılı bir şekilde yönetmek ve kimliklerini korumak…

Bunu en iyi şekilde yapmanın yolu da son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz PR kavramından geçiyor.

PR Ne Nedir?

PR genel bir ifadeyle kişi ve organizasyonların kullandıkları bir iletişim ve haberleşme metodudur. Yaşayan ve canlı organizasyonların halka dönük yüzünü güçlendirme çabasıdır. PR, aynı zamanda tek t ek kişilerin de halka dönük imajını sağlamlaştırma yöntemlerinden biridir.

PR, bir itibar yönetimi ve bu yönetim sürecini en doğru şekilde sürdürme biçimidir. PR’da önemli olan kişi veya organizasyonların halka ve geniş kitlelere karşı olan itibarını güçlendirmektir. Dolayısıyla hedef kitle veya insanların gözündeki algıyı yönetmek ve kurumsal ya da kişisel imajı güçlendirmek için yapılan bir stratejidir.

PR’ın Açılımı ve Türkçesi Nedir?

Son dönemde moda bir jargon olan PR, Public Relations kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Türkçesi ise Halkla İlişkiler manasına gelmektedir. Dolayısıyla dilimizde Halkla İlişkiler olan kavramın tam karşılığı PR demektir. PR, son zamanlarda sıklıkla Halkla İlişkiler nosyonunu tanımlamak için kullanılan bir tabir olmaktadır.

PR çalışması ne demek, PR yapmak nedir?

PR yapmak demek, halkla ilişkilerin temel amacına yönelik faaliyetleri yürütmek demektir. Markaların olumlu itibarını muhafaza ederek var olan algıyı istenen bir seviyeye çekmek için gerçekleştirilen stratejilere PR yapmak denir.

PR faaliyetlerinde önceden belli olan bir hedef vardır. Bu hedefe göre çeşitli kriter ve unsurlar gerçekleştirilir. PR yapmak, farklı ve kapsamlı kanalları kullanmayı gerektirir. Bu yüzden farklı ihtimalleri olan bir işlemdir.

Pr çalışmaları, oldukça özen isteyen bir süreçtir. Başarılı PR çalışması için hedef kitlenin ve toplumun dinamiklerini çok iyi bilmek gerekir. Stratejiler, toplum dinamikleri üzerine kuruludur ve bu yüzden toplumun isteklerini ya da hedef kitlenin beklentilerini özümsemek, PR çalışmalarında anahtar rol oynar.

PR Tanıtımı Ne Anlama Geliyor?

PR çalışmaları, zaman zaman reklam yapmak ile aynı kefeye konulabilir. Bu bazen doğrudur ancak PR çalışmaları, reklama göre çok daha geniş kapsamlıdır. PR, genel olarak bir kişinin ya da kurumun imajını yükseltmeye yöneliktir. Reklam ise bir ürün veya hizmetin tanıtımını üstlenir. Reklam da genellikle tek bir kitle hedeflenir. PR’da ise hedef kitle bütün kamuoyudur.

pr tanıtımı ne anlama geliyor

PR, reklamın yaptığı tanıtım çalışmalarını da yürütür fakat reklam ile arasındaki temel fark kesintisiz ya da uzun süreli olmasıdır. Reklamda dönemsel olarak stratejiler yürütülür; bazen çok daha kısa süreli ya da anlık reklamlar yapılabilir. Ancak PR çalışmaları, kişi ya da organizasyon algısını istendik hale getiren kadar devam eder. Bazı zamanlar ise tanıtım ve algı oluşturma gibi reklamcılık faaliyetleri PR çalışmaları ile çok daha uzun süreli gerçekleştirilebilir.

PR tanıtım çalışmaları için birbirinden farklı yol ve yöntemler vardır. Örnek vermek gerekirse aşağıdaki kulvarlar ile başarılı PR çalışmalarına imza atılabilir:

PR tanıtımı yapmak için değerlendirilecek kanallardan bazıları yukarıdaki gibidir. Ancak iyi bir PR iletişimi için her yolu kullanabilir. Bu bakımdan halka ilişkiler çalışmalarının nasıl yapılacağı başarı getirme yöntemine bağlıdır. Eğer hedeflenen mesajların verilmesini sağlıyorsa her yol, iyi bir PR çalışması için kullanılabilir.

Piar Çalışması Nasıl Yapılır?

PR yapmak, teferruatlı stratejilere bağlı olan çalışmalar bütünüdür. Bu süreç, birbiri ile ilgili yakın temas halinde olan muhtelif aşamalar ile gerçekleştir. Süreç ne kadar planlı ve programlı bir şekilde ilerlerse, PR çalışmalarından alınan verim de o oranda artar. Peki, PR nasıl yapılır? İşte PR yapmanın püf noktaları:

 • Amaç Belirlemek

PR çalışmasının ilk basamağı hedefi belirmektir. Çünkü tüm stratejiler, belirlenen amaç üzerine kurulacaktır. Bu bakımdan PR çalışması düzenleyen organizasyonların şu soruyu sormaları elzemdir: Neden PR yapıyoruz? Hedefimiz ne? Örneğin PR çalışmalarının nedenlerinden bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Olumsuz bir algıyı olumlu hale getirme
 • Bilinirlik ve farkındalık yaratma
 • Satışları artırma
 • Marka kimliğini güçlendirme
 • Eğitim ve bilinçlendirme

Amaç ne kadar doğru belirlenirse, PR çalışmaları da hedefine o oranda yaklaşacaktır. Bu bakımdan amaç belirlemek PR’ın en değerli aşamasıdır.

 • Hedef Kitleyi Seçmek

PR amacının belirlenmesinin ardından bu mesajların kimlere verileceği üzerinde durulmalıdır. Bunun için de iyi bir hedef kitle analizine ihtiyaç vardır. PR’da amaç, verilen mesajların eksiksiz olarak yerine gönderilmesidir. Bunu yapmak için de bazı insanlar geri planda kalırken, bazı kişiler de bir adım öne çıkar. İşte öne çıkan bu kişilerden oluşan gruba hedef kitle denir. PR uzmanları, amaçlarına yönelik olarak belirledikleri hedef kitlenin ilgisini çekecek birtakım mesajlar oluşturmalıdır.

Hedef kitle seçimi, PR hedeflerinden bağımsız olamaz. Çünkü bundan sonraki süreç, hedef kitlenin ilg ve algısına yönelik çalışmaları içerecektir. Bu nedenle doğru bir şekilde tespit edilmemiş hedef kitle, PR çalışmalarının başarısına da zarar verecektir. Dolayısıyla hedef kitle seçimi, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

 • Mesajları Belirlemek

Amaç ve hedef kitlenin belli olmasının ardından bu kişilerin nasıl etkileneceği üzerine kafa yorulmalıdır. Mesaj belirleme kısmı, aslında ilk iki aşamaya göre çok daha pratiktir. Eğer PR’ın amacı ve hedef kitle doğru bir şekilde belirlendiyse, ne gibi mesajların kullanılacağı da az çok netleşmiş olur. Geriye kalan ise bu mesajların derli toplu ve verimli bir şekilde nasıl iletileceğidir.

Mesaj belirleme kısmını önemli kılan bazı kriterlerden söz edebiliriz. Örneğin mesajları hedef kitleye iletirken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılacağının netleşmesi büyük önem taşır:

Bu maddeleri daha da artırabiliriz. Önemli olan hedef kitleye doğru mesajın en iyi biçimde nasıl verileceğidir. PR uzmanları bu aşamada kullanacakları tanıtım materyallerini belirlemeli ve stratejilerini eksiksiz olarak kurma yoluna gitmelidir.

 • Mecraya Karar Vermek

Bu aşamada belirlenmesi gereken ise mesajların nereden ve nasıl hedef kitleye ulaşacağıdır. Neyse ki günümüzün PR uzmanları, geçmişe göre şanslıdır çünkü PR’da başarı getirecek muhtelif kanalların varlığından söz edebiliriz. Fakat bu durum bazen halkla ilişkiler bilimcilerinin zararına da olabilir. Seçenek fazla olduğu için kararsız kalınabilir ya da yanlış yöntemin seçildiği yanılgısına düşülebilir.

Peki, PR yaparken hangi mecralar kullanılabilir?

 • Sosyal Medya Reklamları
 • Sosyal Medya Paylaşımları
 • Google reklamları
 • SEO
 • Blog ve İçerik Çalışmaları
 • Dergi, Televizyon, Radyo

Hedef kitle üzerinde müspet bir tesir yaratmak için farklı mecralar denenebilir. Bu konuda PR’ın püf noktası karşımıza çıkar. Mecranın doğru seçilip doğru mesajların verilmesi ile PR ile verimli bir halkla ilişkiler süreci inşa edilir.

 • Ölçme ve Değerlendirme

Son olarak ise kurulan stratejinin doğru işleyip işlemediğine bakılmalıdır. Sürekli olarak geri dönüşler takip edilmeli ve yanlış bir algı oluşursa derhal müdahale edilmelidir.

Avantajları Neler?

PR çalışmalarının marka ve bireylere olan faydalarını aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Güven oluşturur.
 • Hedef kitlenin ilgisini çeker.
 • Katma değer sağlar.
 • Uzun ve kısa vadede satışları artırır.
 • Kabul gören bir imaj yaratır.

PR’ın en önemli misyonlarından biri de negatif bir algıyı pozitife dönüştürmesidir. Doğru PR hamleleri ile toplumun güvenini kaybetmiş marka ve kişilerin genel imajı olumlu hale getirilebilir.

PR instagram ne demek?

Günümüz koşullarında PR çalışmalarının en önemli mecralarından biri Instagram’dır. Türkiye’de de milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, en çok takip edilen medya kanallarının başında gelmektedir. Oldukça popüler bir mecra olduğu için de algı yaratmanın en pratik ve kolay yöntemlerinden biri haline gelmiştir.

PR Instagram çalışması, kişi veya kurum itibarının sosyal medya üzerinden yönetilmesidir. Instagram’da yapılan PR çalışmaları, instagram’ın araçları ile dizayn edilir. Başarılı bir PR çalışmasının Instagram’da doğru bir şekilde yapılması için aşağıdaki araçlardan yararlanılır:

 • Instagram gönderileri
 • Instagram hikayeleri
 • Instagram canlı yayınları
 • IG TV

Dolayısıyla Instagram araçları ile yapılan dijital PRçalışmaları, marka ve kişiler için önemli bir imaj yaratır. PR’ı yapılan kişi veya kurumlar, Instagram üzerinden takipçileri ile etkileşim kurarak kendi varlıklarını daha da güçlendirme şansı yakalar.

Instagram PR, yukarıdaki bahsettiğimiz Instagram araçları ile inşa edilen bir halkla ilişkiler stratejisidir. Geniş kitlelere ulaşmanın en kolay yollarından biri Instagram olduğu için bu mecra üzerinden organize edilen PR çalışmalarına ilgi son derece büyüktür.

Sonuç olarak

PR çalışmaları, hedef Pazar ile etkileşimi zinde tutmak ve toplumsal algıyı yönetmek adına önemli bir araçtır. İşletme ve kişiler, günümüzdeki değişim rüzgarını da arkasına alarak çeşitli PR yöntemleri ile imajlarını güçlendirebilir. İyi bir PR çalışması, güven artırmak için etkili bir yöntemdir. Günümüzdeki güçlü markaların başarılarını doğru PR çalışmalarına borçlu olduklarını ifade edebiliriz.