Tipografi Nedir, Nasıl Yapılır? En İyi Tipografi Örnekleri

Son dönemlerde görsel tasarımlarda sıkça karşımıza çıkan tipografi tekniği, grafik tasarımın önemli dallarından biridir ve kullanım alanı oldukça yaygındır. Gerek metin içeriklerinde, gerek videolarda, gerekse de logo örneklerinde sıkça gördüğümüz bu teknik, görsel içerikler ile verilmesi planlanan bilgi ve duyguların harmanlanması olarak tabir edilebilir.

Çoğu zaman küçük ve önemsiz detaylar olarak görülen tipografik özellikler, içerik bütünlüğünün sağlanması ve genel düzen için çok önemlidir. Peki grafik tasarımı zenginleştiren tipografi nedir? Görsel içeriklere anlam katan bu tekniğe daha yakından göz atalım.

Tipografi Nedir?

Tipografi, harfleri ve metni, kopyayı okunaklı, net ve görsel olarak okuyucuya çekici kılacak şekilde düzenleme sanatıdır. Eski Yunancada ''typos'' (form) ve ''graphia" (yazmak) kelimelerinin kombinesi sonucu Typography adını almıştır. Hazırlanan bir metnin anlaşılması, göz yorucu olmaması ve okuyucuya istenilen bilginin doğru bir şekilde verilmesi için tipografi oldukça önemlidir.

Hazırlanılan bir metinden ya da görsel içerikten en yüksek seviyede verim almak için tipografi tekniğinden yararlanılması gerekir. Bu alanda kendini geliştirmiş, tipografi teknikleri ve kurallarını iyi bilen kişilere tipograf adı verilir.

tipografi nedir nasıl yapılır

Görselliğin ön planda olduğu tüm tasarımlarda tipograflardan yardım alınması, tasarıma anlam kazandırmakta olumlu bir etki yaratacaktır.

Tipografinin Amacı Nedir?

Tipografinin amacı, metinlerin okunabilirliğini, anlaşılabilirliğini ve estetik değerini artırmaktır. İyi bir tipografi, metinlerin daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar ve tasarımların profesyonel görünmesini destekler. Aşağıda tipografinin temel amaçlarını bulabilirsiniz:

 • Okunabilirlik: Tipografi, metinleri kolayca okunabilir hale getirerek mesajın anlaşılabilirliğini artırır. Doğru yazı tipi, boyut ve satır aralığı seçimleriyle okuma deneyimini iyileştirir.
 • Anlaşılabilirlik: Metinlerin düzenlenmesi ve stil verilmesi, içeriklerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Başlıklar, alt başlıklar, vurgular ve satır aralığı gibi öğeler, içeriğin hiyerarşisini gösterir.
 • Estetik ve Görsel Çekicilik: İyi bir tipografi, metinleri görsel olarak çekici ve profesyonel bir şekilde sunar. Uygun yazı tipi seçimi ve düzenlemeler, tasarımın estetik değerini artırır.
 • İletişim: Tipografi, metinlerin hangi tonu, duyguyu veya tarzı ilettiğini belirlemek için kullanılır. Metinlerin hissedilen duygusal etkisini yönlendirebilir.
 • Marka Kimliği: Özellikle marka tasarımlarında, belirli bir yazı tipi ve stil kullanarak markanın kimliğini oluşturur. Tutum, tarz ve değerleri yansıtmada etkilidir.
 • Metin Hiyerarşisi: Başlıkların, alt başlıkların ve gövde metinlerinin farklı boyutlar, stiller ve renklerle vurgulanması, içeriklerin hiyerarşisini belirler.
 • Duyarlı Tasarım: Mobil cihazlardan masaüstü monitörlere kadar farklı ekran boyutlarında metinlerin okunabilirliğini ve düzenini sağlamak için tipografi kullanılır.
 • Dikkat Çekme ve Vurgulama: Özel bir metin veya bölümü vurgulamak için italik, bold veya renk gibi tipografik stiller kullanılabilir.
 • İmaj ve Algı Oluşturma: Farklı yazı tipleri, stiller ve düzenlemeler, bir metin veya tasarımın imajını ve algısını oluşturabilir veya değiştirebilir.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Tipografi tekniği kullanılırken, hazırlanmak istenilen görsel içeriğin genel özelliklerine uygun seçimler yapılması gerekir. Yazı fontu, yazı rengi, boyutu, genel düzen hazırlanmak istenen içeriğin ana temasına uygun olmalı.

Düz bir metinde tipografik çalışma yaparken metinde anlatılmak istenen konunun içeriğine göre düzen kurulması gerekir. Örnek vermek gerekirse mizahi bir yazı içeriğinin daha fazla dikkat çekmesi için canlı renk tonları ve hareketli yazı stilleri seçilmelidir.

Kurumsal bir yazı ya da açıklama içinse klasik yazı fontları ve yine klasik yazı renklerinden olan siyah tercih edilebilir. Yazı içerikleri gibi logo tasarımı ya da diğer görsel içeriklerde de ana temaya uygun renkler ve yazı fontu seçimi yapılmalıdır.

Yine örnek vermek gerekirse, bir kitap tanıtımı için hazırlanan afişte, tipografik çalışma yaparken yazı öbekleri kitap sayfası şeklinde tasarlanabilir.

Tipografinin Temel Özellikleri: İyi bir tipografi nasıl olmalı?

Tipografi, metinleri düzenleme ve sunma sanatıdır. İyi bir tipografi, metinleri etkili bir şekilde düzenleyen ve sunan bir dizi unsuru içerir. İşte iyi bir tipografi için dikkate almanız gereken önemli noktalar:

 • Okunabilirlik: Metinlerin kolayca okunabilir olması, tipografinin en temel özelliğidir. Doğru yazı tipi seçimi, boyut, satır aralığı ve renklerin kullanımıyla okunabilirlik sağlanır.
 • Anlaşılabilirlik: Metinlerin anlaşılabilir olması, iletilen mesajın netliği açısından önemlidir. Başlıklar, alt başlıklar ve paragraf düzenlemeleri ile içerik hiyerarşisi gösterilir.
 • Estetik ve Görsellik: Tipografi, metinleri estetik ve profesyonel bir şekilde sunmayı amaçlar. Uygun yazı tipi kombinasyonları, hizalama ve boşluk kullanımıyla görsel çekicilik sağlanır.
 • Metin Hiyerarşisi: Başlıklar, alt başlıklar ve gövde metinleri arasındaki farklılıklar, içeriklerin hiyerarşisini belirler. Metni daha anlaşılır ve düzenli hale getirir.
 • Uyum ve Denge: Yazı tipleri, boyutları ve stilleri arasında uyum ve denge sağlanması, tasarımın bütünlüğünü korur.
 • İletişim ve Duygu Aktarımı: Yazı tipleri, metinlerin hangi tonu veya duyguyu ilettiğini belirler. Ciddi, samimi, resmi veya yaratıcı bir his uyandırmak için tipografi kullanılır.
 • Renk Kullanımı: Metin rengi, metnin arka planına göre kontrast sağlayarak okunabilirliği artırabilir. Renkler ayrıca vurgulama ve dikkat çekme amaçları için de kullanılır.
 • Dikkat Çekme ve Vurgulama: Önemli bölümleri veya kelimeleri vurgulamak için italik, bold veya renk gibi tipografik stiller kullanılır.
 • Duyarlı Tasarım: Farklı ekran boyutlarına uyum sağlamak için yazı tipi boyutları ve düzenlemeler ayarlanır.
 • Marka Kimliği: Belirli bir yazı tipi veya stil, bir markanın kimliğini yansıtmak veya güçlendirmek için kullanılır.
 • Temsil Edilen Konseptler: Özel tipografi stilleri, metinde temsil edilen kavramları veya konseptleri ifade edebilir.
 • Tema ve Stil Oluşturma: Tasarımın genel temasını ve stili oluşturmak için yazı tipi seçimleri ve düzenlemeler kullanılır.
 • Tutarlılık: Aynı metin türleri arasında tutarlı bir tipografi kullanmak, tasarımın profesyonelliğini ve düzenini korur.

Tipografi Kuralları Nelerdir?

Tipografi, metinleri düzenleme ve stil verme sanatıdır. İyi bir tipografi, metni okunabilir, estetik ve etkili hale getirir. Tipografik çalışmalardan verimli sonuç almak için bazı kurallara dikkat etmek gerekir. İlgili kurallar ortaya çıkarılacak içeriğe göre değişiklik gösterse de düz bir metin üzerinden değerlendirme yapıldığında genel olarak aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir.

tipografi kuralları

İşte tipografiyi yaparken dikkate almanız gereken bazı temel noktalar:

 1. Font Seçimi: Okunabilirlik için uygun bir font seçin. Basit ve temiz fontlar genellikle tercih edilir. Başlıklar ve gövde metinleri için farklı fontlar kullanarak hiyerarşi oluşturabilirsiniz.
 2. Font Boyutu: Metni rahatça okumak için uygun font boyutları seçin. Başlıklar daha büyük boyutlarda olabilirken, gövde metinleri daha küçük boyutlarda olmalıdır.
 3. Satır Aralığı: Metinler arasındaki boşluğu belirlemek için satır aralığı ayarlayın. Aşırı sıkışık veya fazla geniş satır aralıkları okunabilirliği etkileyebilir.
 4. Paragraf Uzunluğu: Metin paragraflarının uzunluğunu kontrol edin. Çok uzun veya çok kısa paragraflar okuma deneyimini olumsuz etkileyebilir.
 5. Renk ve Kontrast: Metin rengini arka plana göre seçin ve yeterli kontrast sağlayın. Okunabilirlik için genellikle siyah veya koyu renk metinler tercih edilir.
 6. Vurgulamalar: Vurgulamak istediğiniz bölümleri italik, bold veya renk gibi yöntemlerle vurgulayın. Ancak bu vurguları aşırı kullanmaktan kaçının.
 7. Ayrıca Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kesme işaretlerini düzeltin, noktalamaları doğru yerleştirin ve tırnak işaretlerini düzgün kullanın.
 8. Duyarlı Tasarım: Metinlerin farklı ekran boyutlarına uyum sağlayabilmesi için duyarlı tasarımı göz önünde bulundurun.
 9. İçerik Hiyerarşisi: Başlıkları ve alt başlıkları farklı büyüklüklerde ve stillerde kullanarak içerik hiyerarşisini gösterin.
 10. Kutulu Metinler ve Bloklar: Metinleri kartlar veya kutular içine yerleştirerek içeriği düzenleyin ve vurgulayın.
 11. Uzak Durulması Gerekenler: Çok fazla farklı font kullanmaktan, aşırı süslemeli fontlardan ve karmaşık arka planlardan kaçının.

Tipografi Nerelerde Kullanılır?

Tipografi, metinleri düzenleme, sunma ve iletişimde kullanma sanatı olduğu için pek çok farklı alanda kullanılır. İletişimin bir parçası olarak çeşitli alanlarda kullanılır ve metinlerin okunabilirliğini, estetiğini ve iletilen mesajın etkisini artırmak için oldukça önem taşır. İşte tipografinin kullanım alanlarından bazıları:

 • Grafik Tasarım: Grafik tasarımda tipografi, afişler, broşürler, logolar, kitap kapakları, dergi tasarımları ve diğer görsel materyallerde metinlerin düzenlenmesinde kullanılır.
 • Kitap Tasarımı: Kitapların içeriğini düzenlemek, başlıkları, alt başlıkları ve paragrafları belirlemek için kullanılır.
 • Web Tasarımı: Web sitelerinde metinlerin düzenlenmesi, başlık stilleri, menüler ve içerikler için tipografi kullanılır.
 • Tipografik Posterler: Metin odaklı posterlerde tipografi, metinleri çarpıcı bir şekilde sunmak için kullanılır.
 • Reklam Tasarımı: Reklamlarda etkili bir şekilde metinleri vurgulamak ve marka mesajını iletmek için kullanılır.
 • Ambalaj Tasarımı: Ürün ambalajlarında metinlerin düzenlenmesi ve marka bilgilerinin iletilmesi için kullanılır.
 • Dijital Medya Tasarımı: E-kitaplar, dijital dergiler ve diğer dijital içeriklerde metin düzenlemesi için tipografi kullanılır.
 • Film ve Televizyon Tasarımı: Film ve televizyon prodüksiyonlarında açılış jeneriği, altyazılar ve grafiklerde tipografi kullanılır.
 • Oyun Tasarımı: Video oyunlarında diyaloglar, arayüz metinleri ve oyun içi yazılar için tipografi kullanılır.
 • Müze ve Sergi Tasarımı: Sergi metinleri, panolar ve bilgi tabelaları tasarlarken tipografi estetik ve okunabilirliği artırmak için kullanılır.
 • Yazı ve Basın Yayınları: Gazeteler, dergiler, broşürler ve diğer basılı medya materyallerinde tipografi yayın metinlerini düzenlemek için kullanılır.
 • Eğitim Materyalleri: Öğretim materyalleri, slaytlar, öğrenci kitapları ve sunumlarında kullanılır.
 • Tabela ve İşaret Tasarımı: İşaretler, yönlendirmeler ve tabela tasarımlarında tipografi, bilgi iletimini kolaylaştırmak için kullanılır.

Grafik Tasarımda Tipografi Terimleri ve Anlamları

Grafik tasarımda Tipografinin önemi oldukça fazladır. Tipografi sanatında, hemen hemen her grafik tasarımcının bildiği belirli bazı terimler vardır. İlgili terimler, yazıların genel düzeni için kullanılır.

tipografi nasıl yapılır

İşte grafik tasarımda kullanılan tipografi terimleri ve anlamları:

 • Font (Yazı Tipi): Karakterleri ve sembolleri belirli bir stilde gösteren yazı tipi seti.
 • Point (Nokta): Yazı tipi boyutunu ifade eden ölçü birimi. 1 nokta yaklaşık olarak 1/72 inçe denk gelir.
 • Leading (Satır Aralığı): Metin satırları arasındaki dikey boşluk. Doğru satır aralığı, metni daha okunabilir yapabilir.
 • Kerning: Harfler arasındaki boşluğun ayarlanması. Bazı harf kombinasyonlarında manuel olarak düzeltilir.
 • Tracking (Hizalama Aralığı): Tüm metin içindeki harf aralığının ayarlanması. Metin akışını düzenler.
 • Baseline (Temel Satır): Harflerin oturduğu görünmez bir satır. Diğer metin öğeleri buna göre hizalanır.
 • Serif: Harf uçlarında küçük dekoratif çıkıntılar bulunan yazı tipi. Örneğin Times New Roman.
 • Sans-serif: Harf uçlarında dekoratif çıkıntı olmayan yazı tipi. Örneğin Arial.
 • Script (El Yazısı): El yazısını andıran ve el yazısı gibi kıvrımlı karakterlere sahip yazı tipi.
 • Decorative (Süslemeli): Özel bir stile veya temaya sahip olan yazı tipi. Dikkat çekmek için kullanılır.
 • Weight (Ağırlık): Yazı tipinin kalınlığını ifade eder. Örneğin ince, normal, kalın.
 • Italic (Eğik): Yazı tipinin eğik bir versiyonu. Betiksel vurgular ve farklılık eklemek için kullanılır.
 • Bold (Kalın): Yazı tipinin kalın versiyonu. Vurgu veya önemli bölümleri belirtmek için kullanılır.
 • Uppercase (Büyük Harf): Tüm harfleri büyük harfle yazmak.
 • Lowercase (Küçük Harf): Tüm harfleri küçük harfle yazmak.
 • Cap Height (Büyük Harf Yüksekliği): Büyük harf "A" harfinin üst kenarından alt kenara olan uzaklık.
 • X-Height (Küçük Harf Yüksekliği): Küçük harflerin (örneğin "x") alt ve üst kenarları arasındaki uzaklık.
 • Ascender (Yükselme Çubuğu): Harf yüksekliğinin üstünde yer alan harf kısımları.
 • Descender (İnerme Çubuğu): Harf yüksekliğinin altına uzanan harf kısımları.
 • Leading Line (Satır Başlığı): Metin paragraflarının hemen üstünde bulunan ince bir çizgi. Metinler arası geçişi düzenler.

Yukarıda belirttiğim ana tipografi terimlerinin yanında diğer yazı sanatlarında da sıkça karşımıza çıkan font, bold, italik gibi terimler de tipografi sanatı içinde yer alıyor.

En Popüler Tipografi Örnekleri

Tipografinin reklamcılıkta ilham verici ve yenilikçi kullanımına bir göz atalım. Sizler için Dünya genelinde yapılmış en popüler markaların tipografi örneğini bir araya getirdim. İşte birbirinden farklı gayet modern tipografi örnekleri:

 • aus post tipografi çalışması
 • absa tipografi çalışması
 • playstation tipografi
 • nike italy tipografi örneği
 • neo nation tipografi tasarım örneği
 • huawei tipografi
 • skechers tipografi çalışması
 • tipografia tipografi örneği
 • austin tipografi örneği
 • nike just do it tipografi örneği
 • lisboa tipografi çalışması
 • tipografi örneği
 • tipografi tasarım örneği

Sonuç olarak; Tipografi özel ve dikkat çekicidir

Tipografi, tasarım dünyasının en dikkat çekici dallarından biridir. Başarılı tipografi çalışmaları ile markalar daha dikkat çekici hale getirilerek öne çıkarılabilir. Zaten tipografiyi özel kılan şey de bu.

Tipografi Başlığı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Tipografi nedir kısaca?
Tipografi, metinleri düzenleme, stil verme ve sunma sanatıdır.

Tipografinin amacı nedir?
Tipografinin amacı, metinlerin okunabilirliğini, anlaşılabilirliğini, estetik ve iletişim etkisini artırmaktır.

Tipografi dersi nedir?
Tipografi dersi, metinlerin düzenlemesini, yazı tiplerinin kullanımını ve tipografik unsurları öğreten eğitim programıdır.

Tipografi tekniği nedir?
Tipografi tekniği, metinleri düzenleme, yazı tipleri seçme, hizalama, renk ve boyut kullanımını içeren pratik yaklaşımdır.

Tipografi özellikleri nelerdir?
Tipografi özellikleri, yazı tipleri, boyutlar, hizalama, satır aralığı, renk ve vurgular gibi unsurları içerir.

Tipografi hangi programda yapılır?
Tipografi tasarımı genellikle Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Microsoft Word gibi tasarım veya metin düzenleme programlarında yapılır.

Tipografi neden önemlidir?
Tipografi, metinlerin okunabilirliğini artırır, estetik değeri yükseltir ve iletişimi güçlendirir.

Tipografi nasıl yapılır?
Tipografi yapılırken doğru yazı tipi seçimi, boyut, hizalama ve renk kullanımı gibi unsurlara dikkat edilir.

Tipografi unsurları nelerdir?
Tipografi unsurları yazı tipleri, boyutlar, hizalama, satır aralığı, renk, vurgular gibi öğeleri içerir.

Tipografi terimleri nelerdir?
Tipografi terimleri font, point, leading, kerning, tracking, serif, sans-serif gibi terimleri içerir.

Majuskül harf ne demek?
Majuskül harf büyük harf anlamına gelir.

Tipografiyi kim buldu, ne zaman bulundu?
Tipografi Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılda matbaanın icadıyla geliştirildi.

Tipografik baskı tekniği nedir?
Tipografik baskı, harf harf materyal kullanarak metni basma yöntemidir.

Organik tipografi nedir?
Organik tipografi, doğal formlardan ilham alan ve el yazısını anımsatan tasarımları ifade eder.

Tipografik hata ne demek?
Tipografik hata, metinlerin düzenlenmesi sırasında yapılan yazım veya düzenleme yanlışlarını ifade eder.

Tipografide ölçü nedir?
Tipografide ölçü, metin satırının genişliği veya uzunluğunu ifade eden bir terimdir.

Tipografi bir tasarım öğesi olarak ne kadar önemlidir?
Tipografi tasarımın temel bir öğesi olarak, metinlerin okunabilirliğini ve estetik değerini artırarak büyük bir öneme sahiptir.

Tipografi ne ile ilgilenir?
Tipografi, metinlerin düzenlenmesi, yazı tiplerinin seçimi ve tipografik unsurların kullanımıyla ilgilenir.